G&S banner.jpg

Gekken en Specialisten

Timeau De Keyser en tibaldus laten hun geliefde auteur Witold Gombrowicz voor even los en duiken
in Gekken & Specialisten van Nobelprijswinnaar Wole Soyinka. Deze tekst uit 1970 toont het conflict
tussen een vader en zijn zoon die na lange tijd zijn teruggekomen van een oorlog. De zoon – de
Specialist en een voormalig chirurg – is inmiddels hoofd van de militaire inlichtingendienst; hij
opereert nu in naam van een fascistisch systeem waarin hij heilig gelooft. De vader, ooit ook arts, is
nu een Gek die het geloof in ieder systeem is kwijtgeraakt, ook dat in de wetenschap en vooruitgang.
Hij heeft zich ontpopt tot zelfverklaarde profeet van zijn eigen nihilistische godsdienst die in niets
meer wil geloven. Rondom vader en zoon cirkelen verminkte personages, groteske mens-objecten
die door steeds andere systemen worden ingelijfd.


Gekken & Specialisten ontmaskert met waanzin en woordspel onze samenleving als een eeuwige
machtsstrijd tussen geloofssystemen die elk voor zich de waarheid claimen. Met in de ene hand
Gekken & Specialisten en in de andere de teksten van Friedrich Nietzsche, ensceneert tibaldus zijn
tot nu toe meest donkere voorstelling. Opnieuw zet het gezelschap samen met een grote groep
getalenteerde acteurs in op een muzikale benadering van tekst en een dynamische mise-en-scène.

 

Credits
tekst Wole Soyinka
vertaling Marijke Emeis
concept Simon De Winne, Hans Mortelmans, Timeau De Keyser
regie Timeau De Keyser
met Marjan De Schutter, Lieselotte De Keyzer, Simon De Winne, Hans Mortelmans, Katrien
Valckenaers, Anna Franziska Jäger, Ferre Marnef, Hendrik Van Doorn, Sander De Winne
zangleiding Sander De Winne
productie Toneelhuis | P.U.L.S.
coproductie tibaldus
met de steun van deAuteurs, de Tax Shelter van de Belgische federale overheid, Casa Kafka Pictures

Praktisch

90’

verkoopbaar voor seizoen 2021-2022