top of page
Catharsis

Catharsis

In een wereld waar tegenstellingen tussen mensen beladen zijn door het gewicht van geschiedenis gaan twee spelers op zoek naar de mogelijkheid tot catharsis, AKA emotionele zuivering. Wat is dit waanzinnig louterend feest voor het universum, het publiek en tenslotte voor deze twee eenzame figuren?

Door een grillige stroom aan verhalen proberen ze voor het publiek en zichzelf een vrolijke wedergeboorte af te dwingen.

 

Deze wilde raamvertelling cirkelt rond de volgende vragen/thema's:

 

Wat is vergeving? Hoe komt men tot vernieuwing? Wat is wraak? Is het nodig om alle schulden te wissen? Hoe kunnen we afstand nemen? Welk offer willen we brengen? Kunnen we communiceren? Is het mogelijk om los te komen van onze eigen geschiedenis, de cyclus van gezamenlijke of individuele identiteit? En wilt u dat?

 

Catharsis legt haar helende vinger op oude en moderne problemen.

De makers

Eva binon, Jason Dousselaere ontwikkelden elk vanuit hun eigen achtergrond ze een gezamenlijke taal en methode van werken en spelen waarbinnen een aantal kernbegrippen centraal staan: troost door vrijheid, euforie van het gewone, scheppend kijken. Ze delen ontzag voor de glorieuze, tot falen gedoemde mens. Ze kijken vol verwondering naar de wereld die meer en meer volledig door de mens beheerst lijkt te zijn. Dat besef vervult hen met trots, angst en mededogen. Hun favoriete antwoord is humor. Met deze nieuwe voorstelling willen ze het begrip ‘Catharsis’ herdenken. Zich terdege bewust van de complexiteit van dit begrip, geloven ze dat een artistiek onderzoek naar catharsis en naar de voorwaarden voor emotionele zuivering maar ook naar ‘negatieve’ aspecten als wraak/verdriet/schuld in ons tijdsgewricht van waarde is.

Credits

Tekst, concept en spel: Eva Binon, Jason Dousselaere

Coaching: Elisa Demarré en Marijke Pinoy

Muziek: Jason Dousselaere.

Productie: Frieda & Kc Nona

met de steun van De Grote Post, KVS en Eubelius

Deze voorstelling gaat in première op 27 en 28 januari 2022 in KC Nona, Mechelen. 

Praktisch

Geschatte duur: 60'

Vanaf februari '22

bottom of page